Dlaczego warto stosować podręcznik “Podstawy przedsiębiorczości 2” w szkołach ponadpodstawowych?

O założeniu własnej działalności gospodarczej marzy wiele młodych osób. Nie zawsze są oni jednak świadomi ryzyka, jakie niesie za sobą prowadzenie firmy. Produkcja lub sprzedaż produktów to czynności wymagające dużego wysiłku, ale przede wszystkim znajomości przepisów prawa obowiązujących w naszym kraju. Wiele czynników związanych z prowadzeniem firmy omawia podręcznik “Podstawy przedsiębiorczości 2” opracowany przez Wydawnictwo Pedagogiczne Operon.

Rozszerzanie wiedzy z zakresu ekonomii

Okres edukacji w szkole ponadpodstawowej jest z wielu powodów szczególny dla uczniów. Wchodzą oni wtedy powoli w dorosłe życie i zajmują się coraz bardziej odpowiedzialnymi czynnościami. Książka “Podstawy przedsiębiorczości 2” stara się kształtować postawy młodych ludzi w taki sposób, aby mogli oni uczestniczyć w przyszłym życiu gospodarczym w naszym kraju.

W związku z tym podręcznik prezentuje wybrane zagadnienia z dziedziny finansów i ekonomii, dzięki którym młodzież może lepiej zrozumieć możliwości i zagrożenia na nowoczesnym rynku pracy. Ma to szczególne znaczenie w kontekście korzystania z usług finansowych, bez których znajomości nie jest możliwe skuteczne prowadzenie wielu projektów biznesowych.

Odpowiedzialne prowadzenie biznesu

Autorzy podręcznika “Podstawy przedsiębiorczości 2”, Zbigniew Korba i Jarosław Smutek, zajmują się także kwestiami związanymi z szeroko pojętą etyką w biznesie. Przekonują młodych ludzi, że odpowiedzialne postawy w kontaktach handlowych przyczynią się nie tylko do uzyskania pozytywnej oceny wiarygodności, ale przede wszystkim do sukcesu finansowego firmy.

W dobie powszechnego dostępu do informacji jedną z najważniejszych wartości zarówno osobistych, jak i biznesowych jest nasza reputacja. Dlatego każdy przedsiębiorca powinien budować pozytywny wizerunek firmy, a także kształtować odpowiednie postawy w grupie swoich pracowników i przy kontaktach z kontrahentami.

Inwestycja w przyszłość młodych ludzi

Książka “Podstawy przedsiębiorczości 2” prezentuje w skondensowany sposób najważniejsze informacje, jakie powinien posiadać każdy młody człowiek przed rozpoczęciem działalności gospodarczej na własny rachunek. Z tego względu jest to podręcznik, który powinien być stosowany w każdym liceum ogólnokształcącym i technikum w naszym kraju.