zabytki górnego śląska

i zagłębia dąbrowskiegoGórny Śląsk to kraina kojarzona głównie z przemysłem, zdegradowanym środowiskiem, szarymi miastami, które nie stanowią żadnej atrakcji turystycznej. Nic bardziej mylnego, co chcemy pokazać na tej stronie poświęconej zabytkom w tej pięknej i niedocenianej krainie. Na stronie znajdują się jedynie obiekty w obrębie województwa śląskiego w którym obszar Górnego Śląska jest zaledwie fragmentem. Zabrakło zabytków związanych z częścią województwa opolskiego, które jest fragmentem Górnego Śląska, przez wielu uważaną za jego rdzeń, a można je zobaczyć na stronie www.zabytkidolnegoslaska.com.pl. Dodatkowo prezentowane będą zabytki leżące na terenie województwa śląskiego, nie wchodzące w skład historycznego Górnego Śląska, które będą wyróżnione jako dodatkowe.

 W IX i X wieku ziemie dzisiejszego Górnego Śląska zamieszkiwały plemiona słowiańskie: Opolan i Gołęszyców. Formalnie ziemia ta należała do Czech, a w 990 roku została zajęta przez Mieszka I. Przygraniczne położenie było przyczyną częstych najazdów i spustoszenia przez najazdy czeskie i niemieckie. W 1138 roku Bolesław Krzywousty podzielił swoje terytorium na dzielnice, a Śląsk przypadł seniorowi - Władysławowi II Wygnańcowi. Jego synowie stworzyli dwie dynastie: książąt wrocławskich i opolsko-raciborskich co można przyjąć za pierwszy symptom podziału na Dolny i Górny Śląsk. Proces rozdrobnienia poszczególnych księstw ułatwił ekspansję czeską, a w 1339 roku Kazimierz Wielki zrzekł się praw do Śląska, tym samym powodując oderwanie tego regionu na wieki od Polski. W latach 1400-1526 znajduje się pod panowaniem czeskich Jagiellonów i po nich przechodzi na rzecz państwa Habsburgów. W latach 1618-1648 następuje kolejny czarny okres na ziemiach śląskich spowodowany wyniszczającą wojną trzydziestoletnią. Po jej zakończeniu polityka Habsburgów wymierzona przeciwko protestantom powoduje znaczną emigrację mieszkańców. W latach 1740-1742 Śląsk zajął Fryderyk II Hohenzollern rozpoczynając okres pruskiego, a następnie niemieckiego panowania na tym terenie. Jest to też początek intensywnego rozwoju, powstawania zakładów przemysłowych, rozpoczyna się wydobycie surowców naturalnych na szeroką skalę - rozpoczęła się rewolucja przemysłowa. W XIX wieku trwa napływ robotników potrzebnych w nowych hutach, kopalniach, koksowniach. Następuje niespotykana dotychczas urbanizacja, powstają nowe miasta połączone linią kolejową w 1842 roku. Mimo germanizacji mieszkańców, Górny Śląsk jest ogromnym tyglem narodowościowym, rodzącym odruchy niepodległościowe. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości wybuchają kolejne powstania śląskie i zostaje przeprowadzony plebiscyt. Na wschodnich terenach powstaje autonomiczne województwo śląskie, które zostaje ponownie włączone do Niemiec w 1939 roku. Po zakończeniu II wojny światowej Śląsk w całości (Górny i Dolny) zostaje przyłączony do państwa polskiego.

To tylko skrót bogatej historii tego regionu, która została utrwalona w zabytkach ocalałych na tym terenie. Zapraszamy do ich poznania. Naszym celem nie jest tworzenie opracowania naukowego, ani nie mamy ambicji rywalizować z profesjonalnymi serwisami i forami tematycznymi. To raczej luźna wycieczka po górnośląskich atrakcjach opatrzona krótkim opisem. Zaledwie mały zwiastun tego co czeka na każdego w tej magicznej krainie.

 

 

polecamy: