zabytki górnego śląska

i zagłębia dąbrowskiegoDrążenie szybu rozpoczęto w 1843 roku, a w 1850 roku nazwano go imieniem "Michael". Właścicielem kopalni początkowo była monarchia austro-węgierska, która w 1856 roku sprzedała ją spółce Północna Kolej Ferdynanda, co pozwoliło na kolejne inwestycje. Największa z nich miała miejsce w latach 1913-1915, kiedy powstał szereg nowych zabudowań na powierzchni. Do 1993 roku nie dokonywano żadnych większych przebudów i modernizacji. W 1995 roku kompleks został uznany za narodowy zabytek kultury. W 2000 roku część naziemna kopalni "Michał" w Ostrawie została udostępniona turystom. 


_
'

polecamy: